Kimyasal Analiz

Kimyasal analizler vasıtasıyla, satın alınan ürünün ekonomik değerini yansıtıp yansıtmadığı tespit edilebilir. Bu husus, hem tüketiciyi koruma adına önemlidir, hem de kaliteli ürün üreten firmaları kamuoyu nezdinde teşvik edip, tebliğ ve standartlara uygun üretim yapmayan firmaları da kalite yarışına sokmak bakımından gereklidir.

 Bu konularda kontrole destek veren Kimyasal Analiz Laboratuvarımızda bölgemizde üretilen ve tüketilen bitkisel ve hayvansal gıdalar, insani tüketim amaçlı sular, tarımsal sular ve atık sularda 106 farklı metot kullanılarak yapılan analizlerle taklit ve tağşiş olup olmadığı belirlenerek insan, bitkisel ve hayvansal canlı sağlığının korunmasına hizmet edilmektedir..

Genel gıdalarda yağ, şeker, tuz,   asitlik, peroksit, kül, asitte çözünmeyen kül, külde kalevilik analizleri yapılmaktadır. Gıda çeşitlerine göre ise tahıl ve tahıl ürünlerinde kül,  tuz ve sedimentasyon analizleri, balda yapılan fruktoz, glukoz, sakkaroz, HMF, prolin ve diastaz sayısı analizleri ile bal denilerek satılan ürünün gerçeği yansıtıp yansıtmadığı belirlenir. Bu analizler ile glikoz şurubunun piyasada bal diye satılması engellenmektedir. Süt mamullerinde yağ, asitlik, peroksidaz ve özellikle tulum peyniri ve tereyağlarında yapılan bitkisel yağ aranması analizi ile tamamen sütten üretilip üretilmediği tespit edilir. Bitkisel ve hayvansal yağlarda yağ asitleri kompozisyonu, asitlik, peroksit, sabunlaşma sayısı, sabunlaşmayan madde, UV'de özgül absorbans analizleri laboratuarımız analiz listesindedir.

İçme ve kullanma suları ile tarımsal sularda anyonlar(Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Florür, Amonyum Azotu, Fosfat Fosforu ve Toplam Sertlik analizleri yapılmaktadır. Atık sularda Biyolojik Oksijen İhtiyacı, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Yağ ve Gres Analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda 1 HPLC, 2 İyon Kromotografi, 2 Gaz Kromotografi, 1 Yağ  Ekstraksiyon Cihazı, 1 Spektrofotometre ve 2 Adet Su Spektrometresi ile ihtiyaç olan diğer genel laboratuar cihazı ve malzemeler bulunmaktadır.

''