4.1.2018 / Gösterim Sayısı : 1800

2018 Yılı Yaz Dönemi Staj Duyurusu

2018 YILI STAJ  BAŞVURUSU :

Müdürlüğümüzde 2018 yılı Yaz Staj Başvuruları başlamış olup, kontenjanımız sınırlı sayıdadır. Staj Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

STAJI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN  ÖĞRENCİLERİN STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE GETİRMELERİ GEREKEN EVRAKLAR.

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan ilgili birime yazılan Staj tarihi süresini ve staj yapmasına uygun olduğunu belirtir yazı.
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesi aslı.
  3. Staj değerlendirme formu.
  4. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi.
  5.  2 Adet vesikalık fotoğraf.
  6. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
  7. Ödenecek stajyer ücreti için Finansbanktan  öğrencinin kendi adına açılmış hesap numarası.''