Mikrobiyoloji Laboratuvar

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız analiz kalitesinin olumsuz etkilenmemesi için  3 bölüme ayrılmıştır. Besi yerlerinin hazırlandığı, sterilizasyon işlerinin ve evrak kayıt işlerinin yapıldığı hazırlık bölümü; ekim işlerinin yapıldığı steril odayıda içine alan, inkübatör ve hazırlanmış besi yerlerinin konulduğu buzdolapları bulunan İşlem bölümü; kontamine materyalin imha edildiği ve yıkama işlerinin yapıldığı yakma ve yıkama bölümü.

 

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminden Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen numuneler hazırlık bölümünde kabul edildikten sonra işlem bölümünde ekime alınır ve inkübasyona tabii tutulurlar. Analiz metoduna göre uygulanan inkübasyon süresi sonrasında değerlendirme yapılıp kontamine tüm materyal yakma ve yıkama bölümüne götürülerek yakma otoklavında steril hale getirilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında, Küf ve Maya, Rope Sporu, Osmofilik Maya, Mezofilik Aerobik bakteri aranması gibi sayımı yapılan analizlerle patojen bakteri aranması analizleri yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında uluslararası yada ulusal geçerli analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarımız 18.03.2013 tarihi itibariyle; aşağıda belirtilen kapsamlarda 1 adet analizlerde Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, TS17025 akreditasyonuna sahiptir.​

     a) B.cereus: Gıda maddelerinde

  

​ Laboratuvarlarımızca gerçekleştirilen analizleri görmek için tıklayınız.​​''