Kimyasal Laboratuvar

·  Kimyasal Analiz Laboratuvarı

  Kimyasal Analizler Laboratuvarımızda bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda, yem, su ve su ürünleri numunelerinde, özel istek ve denetim analizleri yapılmaktadır. Analizler yapılırken Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları ve ürün tebliğleri esas alınmaktadır. Kullandığımız ulusal ve uluslararası metotlar analiz sonuçlarının güvenirliliğini daha da artırmaktadır. Test ve ölçümlerde kullandığımız cihazlar belirli periyotlarda kalibre edilmektedir.

  Kimyasal Analiz Laboratuvarı düzenli olarak Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından yürütülen yeterlik testlerine katılarak deneyimli personelin yüksek çalışma performansına sahip olduğunu göstermiştir. Personelin tamamı TS EN ISO/IEC 17025 eğitimini almıştır.​

 

  ​Kimyasal Laboratuvarlarımız 18.03.2013 tarihi itibariyle; aşağıda belirtilen kapsamlarda 2 adet analizlerde Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, TS17025 akreditasyonuna sahiptir.

     a) Prorein: Gıda ve Yemlerde

     b) KOİ: sularda

  ​  Laboratuvarlarımızca gerçekleştirilen analizleri görmek için tıklayınız.​​​


''