6.6.2017 / Gösterim Sayısı : 459

AKREDİTASYON SERTİFİKAMIZ TÜRKAK TARAFINDAN 22 MAYIS 2017 TARİHİNDE YENİLENMİŞTİR

   

    ​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına doğrudan bağlı bir kuruluş olan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ilk olarak 18.01.2013 tarihinde  AB-0569-T  kod no ile Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığınca (TÜRKAK), Deney Laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edilmiş ve her yıl yapılan gözetim denetimlerinde de başarılı olunmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğü’ nün ek binasında hizmet veren Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında 200 cıvarında gıda, gıda katkı, yem ve yem katkı maddeleri, su ve atık suda  mikrobiyolojik, kimyasal, katkı ve kalıntı ile fiziksel analizler yapılmaktadır. Yapılan bu analizlere Müdürlüğümüzün  http://gidalab.tarim.gov.tr/kastamonu/Menu/7/Analiz-Listesi adresinden ulaşılabilmnektedir.

   Bu yıl yapılan rutin akreditasyon yenileme denetiminde, başvuru yapılan analizlerin de kapsama dahil edilmesi konusunda çalışmalar yürütülmüş, TÜRKAK tarafından 09.10.01.2017 tarihinde dört denetçi tarafından yapılan yenileme  denetimi  sonrasında akreditasyon sertifikamız ve kapsamımız güncellenerek 22.05.2017 tarihinde revize edilmiş  ve akreditasyon kapsamına 3 yeni analiz daha ilave edilmiştir. Bu analizler  (Tüm gıda maddelerinde Salmonella spp         (ISO 6579:2005)  aranması, yem ve yem katkı maddelerinde ağır metallerden Kurşun(Pb) ve Kadmiyum (Cd) (NMKL 161)  aranması analizleridir.


Güncel akreditsayon sertifikamız için lütfen tıklayınız 

''