Müdürümüz


HOŞGELDİNİZ....


Deney hizmetlerinin kalitesini artırma konusundaki çalışmalar ve arayışlar, dünyada ve ülkemizde gittikçe daha fazla önem kazanmakta ve ilgi uyandırmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesine dair güvence ihtiyaçlarını doğurmuştur. Bu gereksinim, ürün ve üretime yönelik belgelendirme, muayene, test ve analiz hizmetleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramını gündeme getirmiştir.

Laboratuvarımız verdiği deney hizmetlerinin kalitesini arttırmak, sürekli olarak iyileştirmek için; organizasyondaki tüm çalışanlarının aktif katılımıyla; çalışanlar ve müşteriler memnun edilerek daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar vermeyi kendine hedef edinmiştir. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için laboratuvarımızda bir kalite yönetim sistemi ve bu sistemi işler hale getirecek Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Birimimiz; bu bağlamda laboratuvarımızın, TS ISO EN/IEC 17025:2005 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uyum çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve bu bağlamda laboratuvarda gerekli alt yapı oluşturma çabaları tamamlanmak üzeredir.Alt yapıyı oluşturma çabalarının hemen ardından laboratuarımızın akreditasyon işlemini tamamlayacağız.                                                                                                                                                                                                                                  Yavuz Selim USLU

               

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdür V.

''