Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliği

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğine; Gıda, yem ve hammaddeleri ile su ve atık su numunelerinde İhracat, İthalat, Denetim, Resmi İstek, Özel İstek, Proje gibi nedenlerle gelen örneklerin önce kodlama ve numaralandırması yapılmaktadır. Daha sonra numuneler bekletilmeden istenen analizler doğrultusunda ilgili Laboratuvarlara dağıtımı yapılmaktadır. Numunelere ait analizler bittikten sonra föyler analizi yapan ve laboratuvar şefi tarafından onaylanarak Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğine geri gelmektedir. Burada değerlendirilen sonuçlar ivedilikle Rapor Yazım Ünitesine iletilmektedir. Rapor Yazım Ünitesinde numunelere ait raporlar yazılmakta ve Müdür tarafından imzalandıktan sonra ilgili Kurum/Kuruluş tarafından alınmak üzere hazır halde bekletilmektedir


 

 1. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi İş Akışı

 

 1. MÜŞTERİNİN BAŞVURUSU
 2. NUMUNE KONTROL TALİMATI'na göre numuneye ait evrak ve ambalaj kontrollerinin yapılması  (RED OLMA DURUMUNDA 1. AŞAMAYA DÖNÜLÜR)
 3. Numuneye ait ücretlendirilmenin yapılması (Dönersermaye veznesine veya Bankaya yatırılması)
 4. Evrakların Müdürlük Makamına gönderilmesi  (RED OLMA DURUMUNDA 1. AŞAMAYA DÖNÜLÜR)
 5. Evrakların Gelen-Giden defterine kaydedilmesi
 6. Evrakların Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanlığına iletilmesi
 7. Numunenin NUMUNE KABUL DEFTERİNE işlenmesi
 8. Numunenin kodlanması
 9. Numune hakkındaki bilgilerin bilgisayara işlenmesi  (BU AŞAMADA İKİNCİL NUMUNE AYRILMASI YAPILIR.)
 10. Evrak ve numunenin ilgili BÖLÜME teslimi
 11. İlgili Bölüm Başkanlığından rapor çıkış tarihinin öğrenilmesi
 12. Müşterinin rapor çıkış tarihi konusunda bilgilendirilmesi
 13. Bölümden gelen sonuçların bilgisayara işlenmesi ve kontrolü
 14. Yazdırılan raporların fotokopi ile çoğaltılması
 15. Raporların imza için ilgili Bölümlere iletilmesi  (HATA DURUMUNDA 14. AŞAMAYA DÖNÜLÜR.)
 16. Onaylanan raporların çıkış tarihlerini Numune Kabul Kayıt defterine işlenmesi
 17. RAPORLARIN MÜŞTERİYE TESLİMİ (Posta-Kargo-Fax-Elden)
''