Kalite Hedeflerimiz

Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, kalite yönetim sisteminin bir gereği olarak, kalite politikasına uygun kalite hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için faaliyetlerde bulunur. Kalite hedeflerini, birim şefleri, birim personeli ile birlikte her yıl en az iki kez gerçekleştirilen yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yapılmadan önce uzun ve kısa vadeli olarak tespit eder. Yönetimin gözden geçirmesi toplantısında, bütün birimlerin tespit ettikleri kalite hedefleri tartışılır. Uygun bulunan kalite hedefleri kayıt altına alınır. Toplantı sırasında kayıt altına alınan hedeflerin, kurumumuzun sürekli gelişmesini sağlayacak ve ölçülebilir nitelikte hedefler olmasına dikkat edilir. Toplantı sırasında kayıt altına alınan hedeflerin, nasıl gerçekleşeceği, sorumlular, takibini yapacak kişiler belirlenir ve bunlar da kayıt altına alınır.

 

Kurumun genel kalite hedefleri şöyle sayılabilir:

 

Kurumda kalite yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik personelin sürekli TS EN ISO/IEC 17025 standardı ile ilgili eğitimler almasını sağlamak.

 

Kalite bilincinin gelişmesi ve tüm personel arasında yaygınlaşması için kurum dışı alınan eğitimleri kurum içinde yaygınlaştırmak.

 

Laboratuvar birimlerine, gelişen teknolojiye uygun yeni cihaz ve donanım alınması için çalışmalar yapmak.

 

Teknik personelin akreditasyon için önem taşıyan Kalibrasyon, Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyonu eğitimleri almasını sağlamak.

 

Hizmet verdiği bölgenin ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerini araştırarak kurumumuzda yapılan muayene ve analiz çeşitliliğini arttırmak.

 

Artan iş kapasitesine göre laboratuvar birimlerinde fiziki ortamı iyileştirmek.

 

Gelişen teknoloji doğrultusunda yeni muayene ve analiz metotları ile ilgili teknik personelin eğitim almasını sağlamak.

 

Laboratuvarda kullanılan mevcut metotların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

 

Tüm birimlerde bilgisayar ve yazıcı kullanılmasını sağlamak.

 

Ulusal ve uluslar arası performans değerlendirme çalışmalarına daha çok ve daha farklı analizlerde katılmak.

 

Müşteri görüşlerini almak üzere hazırlanan anketlerde müşteri memnuniyetini arttırıp, şikayetleri en aza indirmek.

''