Tarihçemiz

 Veteriner Bölge Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adı altında 1968 yılında kurulmuş olan Laboratuvar, lüzumlu alet edevat tahsisi yapılmaması, yeterli eleman atanmaması nedeniyle 1968-1970 ve 1975-1978 yılları arasında kısmen faaliyet gösterebilmiş, 1980 yılında ise Müdürlüğümüzün adı Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvarı şeklinde değiştirilmiştir. Aynı tarihlerde yeterli teknik personel istihdam edilmediğinden mevcut araç ve gereçten istifade edilmesi amacıyla Laboratuvar İl Hıfzısıhha Kurulu’nun 10.10.1980 tarih ve 10 sayılı kararı ile İl Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup; 3161 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’na istinaden İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüadı altında tekrar kurularak 1986 yılı sonunda faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Bakanlık İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluş olarak faaliyette bulunan Müdürlüğümüz, Bakanlık Makamı’nın 16.01.1995 tarih ve MKDBAHB.2.14.94/5 Olur’ları ile İl Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak direk olarak Bakanlığa bağlanmıştır. Daha sonra Bakanlık Makamı’nın 14.11.2000 tarih ve MKD-BDR.2.06.2000 Olur’ları ile Müdürlüğümüz, yeniden Bakanlık İl Müdürlüğü’ne bağlanarak hizmetlerini yürütmektedir.


''