Staj

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

STAJ BA​ŞVURU TARİH ARALIĞI :

02.Ocak.2018 / 30.Nisan.2018


Getirilmesi Gereken Evraklar :

Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne şahsen başvurarak aşağıdaki evraklar teslim edilir.

  1. Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Staj Başvuru Formu (Form için tıklayınız!..)
  2. Öğrenci Belgesi,
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  4. Zorunlu Staj Formu

 Belgeler

STAJ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI :

02.Mayıs.2018 / 11.Mayıs.2018


​Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumlara resmi yazı ile olumlu ya da olumsuz başvuru sonuçlarının resmi yazı ile duyurulması.

 

​Getirilmesi Gereken Evraklar :

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan, staj yapacağı kuruma hitaben yazılmış olan; staj tarihini-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan, Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,
  3. Staj Değerlendirme Formu,
  4. 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  6. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 87. Maddesinin 1.Fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren, "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi " Formu

 ​

AÇIKLAMALAR :


''