13.7.2014

Bilgi Edinme

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Müdürlümüze gelen taleplerin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, Müdürlüğümüzün görev alanına giren hizmetler hakkında bilgi vermek ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek maksadıyla, Müdürlüğümüze yapılacak başvurulara ait iletişim bilgileri ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatlar ile ilgili formlar aşağıda sunulmaktadır. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmemektedir.

Gerçek Kişi

Tüzel Kişi

''