Organik Tarım Ür.Kalıntı Analizleri Laboratuvarı

​​

Birim SorumlusuEbru EVCİL
Birim Sorumlusu VekiliErgin M. HARUNOĞLU
Personel AdediLaboratuvarımızda; 4 Yüksek Mühendis, 1 Veteriner Hekim, 1 Mühendis, 1 Laborant görev almaktadır.
Ana Çalışma Konuları
  • Gıda, Yem ve Yem Katkı maddelerinde Pestisit Kalıntı Analizleri,
  • Yem ve Yem Katkı maddelerinde Antibiyotik ve Antikoksidiyal Kalıntı Analizleri,
  • Bal, Petek, Arı Sütünde naftalin tayini,
  • Bitkisel yağlarda PAH analizleri
Mevcut CihazlarımızLC-MS/MS3 adet
Q-TOF LC/MS1 adet
GC-MS/MS1 adet
GC-MS2 adet
GC-MS (Head Space)1 adet
HPLC-FLD1 adet
Gel Permation (GPC)1 adet
ASE1 adet
Cryo Mill1 adet
Numune Kabul KriterleriÖzel İstek Analizleri için, analize alınacak ürün en az 1 kg olarak laboratuarımıza ulaştırılmalıdır. Ürün özelliği gereği, özel muhafaza ya da taşıma şartları gerektiriyorsa, bu şartlara uyularak numune tarafımıza iletilmelidir.​
''