Mikrobiyoloji Analizleri Laboratuvarı

Birim SorumlusuSu Ürün. Müh Hülya SÖKMEN
Birim Sorumlusu Vekili Gıda Müh.Kader ÖZBAŞ
Personel Sayısı
Laboratuvarımızda  5 Mühendis, 2 Biyolog,  2 Laborant  toplam 9 Personel görev yapmaktadır.  
Ana Çalışma KonularıGıda ve Yemlerde Mikrobiyolojik Analizler
Mevcut CihazlarımızBakteri sayım cihazı1
PCR1
Somatik Hücre Sayım Cihazı1
İnkübatör12
Sterilizatör2
Otoklav3
Laminar Flow Kabin1
Mikroskop2
  
  
HedeflerimizAkreditasyon kapsamını genişletmek Enterobacteriaceae sayımı (ISO 21528-1) ve Koliform sayımı (ISO 4831) ,PCR BAX da Salmonella spp ve L.monocytogenes analizlerinde RT -PCR Kitlerinde akredite olmak.
Numune Kabul KriterleriÖzel bir durum gerekmediğinde en az 200 g örnek analize getirilmelidir. Kuru gıdalar ortam sıcaklığında getirilebilir ancak soğutulmuş, dondurulmuş ve bozulabilecek tüm gıdalar +4 derecede muhafaza edilerek getirilmelidir.
''