Toksin Analizleri Laboratuvarı

Birim SorumlusuYük.Zir. Müh Tuncay YURDUSEVER
Birim Sorumlusu VekiliVet.Hekim Zeynep ​​​​​AĞLAMIŞ 
Personel Sayısı6 Teknik Personel
Tuncay YURDUSEVER Mühendis (Birim Sorumlusu)
Zeynep ​​​​​AĞLAMIŞ Vet.Hekim(Bir.Sor.Vekili)
Merve ACU (Gıda Müh.)
Fatih YAPRAK (Biyolog)
​​Timur DEMİRAL (Mühendis)
Sami TAY (Su Ürünleri Müh.)
Ana Çalışma Konuları* Gıda ,Yem ve Yem Katkı Maddelerinde Mikotoksin Analizleri
- Aflatoksin B1,B2,G1,G2 
- Aflatoksin M1 
- Okratoksin-A 
- DON (Vomitoksin) 
- ZON  (Zearalenone)
- FB1-FB2 (Fumonisin)
- HT2,T2 
- Patulin 
* Balıklarda Histamin Analizi
Mevcut Cihazlarımız  
1 ADET TANDEM GOLD LC MS/MS 
  
2 ADET SHIMADZU HPLC (RF-10 AXL) 
  
1 ADET AGILENT 1100 HPLC 
  
  
  
        
Hedeflerimiz2011-2012 çalışma yılı hedefi olarak LC MS/MS ile Çoklu Mikotoksin  Analizlerinin (Türk Gıda Kodeksi ve Yem Tebliği’ nde  yer alan mikotoksinler) yapılması planlanmaktadır.

2011 yılı içinde çalışmaların çoğu tamamlanmış olup ,2012 yılı sonuna kadar tamamlanması ve  AKREDİTASYON kapsamının yeni sistem ile devam etmesi planlanmaktadır.  Türkiye de ilk uygulanan  (LC MS/MS  Cihazında  Çoklu Mikotoksin Analizleri) bu çalışma ile: 

* Mevcut kullanılan yönteme göre ,daha az solvent kullanılarak çevre güvenliği anlamında katkı sağlanması , 
* Analiz süresi kısaltılarak, güncellenmiş metot ve cihazlar ile AKREDİTASYON şartlarında,yurtdışı laboratuarlarında uygulanan sistem ile sonuç verilmesi hedeflenmektedir.
Numune Kabul KriterleriMikotoksin Analizleri için en büyük sorun,mikotoksinlerin parti içerisinde  homojen dağılım göstermemesidir. Bu  neden  ile parti büyüklüklerine ve ürün gruplarına bağlı olarak bütünün tamamını temsil niteliğinde örnekleme yapılması çok önemlidir.

Aşağıda belirtilen tebliğ resmi kontroller için örnekleme ile ilgili yasal referans olması ile birlikte resmi kontroller dışında örnekleme için de referans niteliğindedir.
 TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ
KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE 
ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO: 2011/32)
  
''