Fiziksel Analizleri Laboratuvarı

Birim SorumlusuRaziye Beyza BARAN  –Gıda Mühendisi
Birim Sorumlusu VekiliÖzlem BOZKUŞ –Ziraat Mühendisi
Personel Adedi1  Gıda Mühendisi, 2  yüksek Gıda mühendisi, 3 Ziraat  Mühendisi  görev yapmaktadır
Ana Çalışma KonularıGıdalar ve yemlerde rutubet ve kül analizleri yanında ürünlerin genel özellikler,  sınıflandırılma, fiziksel özellikleri ile duyusal özelliklere dayalı 90 çeşit analiz gerçekleştirilmektedir.
Mevcut CihazlarımızÖğütücü                       3 Adet
Etüv                            5 Adet
KülFirini                       5 Adet
Mikroskop                    3 Adet
RutubetCihazi             
Ph Metre1 Adet       
Falling Number (Düşme Sayısı Cihazı)1 Adet        
Isıtıcılar3+8 Adet
Yoğunluk ölçme cihazı1 Adet       
VakumluEtüv1 Adet       
Refraktometre1 Adet       
HektolitreCihazi            2 Adet
Hedeflerimiz2011 Aralık ayında yayınlanan 28145 sayılı  gıdave yemin resmi kontrollerine dair yönetmelik  ile  28157(3. mükerrer) sayılı  gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine dair yönetmelik deki Geçişhükümlerinde yer alan;     

1- Laboratuvarımız da  yapılan analizler için   metot doğrulaması( verifikasyonu ) ölçümlerinin  uygun  performansını ortaya koymak için  uygulanabilecek analizlerde   doğrulama çalışmaları yazılı olarak  yapılacak tır.      

2- Raporlamada başlatılan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin  mevzuatlar da bulunan  limitlerin liste oluşturularak  eletronik ortamına aktarılması yapılacaktır .​

''