Tarihçe

​639 sayılı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK, 5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı-3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, gıda ve gıda katkı, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem katkı, su ürünleri, tesis üretim suyu numunelerinde fiziksel, kimyasal, katkı, kalıntı, mineral, mikotoksin, mikrobiyolojik, moleküler biyoloji (GDO) ve ambalaj analizleri yapılmaktadır. 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TARİHÇESİ

Müdürlüğümüz 4 ayrı kuruluşun 01.01​.1986 tarihinde birleşmesi ile "İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" adı altında kurulmuştur. Bu Müdürlüklerin yapılanmalarının ayrı ayrı bilinmesinde Müdürlüğümüzün tanınması bakımından fayda vardır. Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuarı : 1969 yılında "Şenlikköy Gıda Kontrol Laboratuvar Şefliği" adı altında İstanbul Veteriner Başmüdürlüğüne bağlı olarak faaliyete başlamıştır. Laboratuvarın kurulduğu ilk yıllarda İstanbul ilinde başka gıda kontrol ve muayenesi yapılan Laboratuvar olmadığı için alınan numunelerin muayeneleri bu laboratuvarda yapılmıştır.

Bakanlığımızla Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 14.02.1973 gün ve 14743 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Gıda Kontrol Hizmetlerinde İşbirliği Protokolünden sonra İstanbul ilinden başka Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Sağlık Müdürlükleri ile civar belediyelerin denetim gayesiyle aldıkları gıda numunelerinin muayeneleri de bu laboratuvarda yapılmaya başlanmıştır. Bakanlığımızın 30.03.1979 tarih ve 49-32993 sayılı tamimleri ile Laboratuarın ismi "Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuarı" olarak değiştirilmiştir.

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuarı : 1959 yılında Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü bünyesinde "Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon İstasyonu" ismi altında kurulmuştur. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuarı İstanbul, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çanakkale illerinde kamu ve özel sektörce üretilen her türlü tarla, sebze, yem ve endüstri bitkileri tohumluklarının tarla kontrolü, numune alma ve laboratuar analizlerini yaparak rapor veya sertifika verme görevini yürütmüştür.

Gerektiğinde stok, ithal ve ihraç tohumlukların numune alma ve laboratuar analiz işlemlerini yürütmekte ve analiz raporu vermektedir. Görev alanına giren illerdeki tohumluk denetim numunelerinin analizleri de laboratuarda yapılmaktadır. 01.10.1986 yılında Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesine dahil edilen Tohum Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuvarı 1989 da laboratuar bünyesinden Bakanlığın emri ile ayrılmış ve "Çayırova Tohumluk Test Merkezi" olarak yeniden oluşturulmuştur.

Bitkisel Gıda Kontrol Laboratuar Şefliği : İstanbul ilinde 1978 yılında "Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" olarak Göztepe Bağcılık Araştırma Enstitüsü binalarında çalışmalara başlamıştır. 1984 yılında Erenköy'deki Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü binasına taşınmış, 1985 yılında Şenlikköy'deki Yapağı Tiftik Laboratuvar binasına nakledilmiştir. Bakanlığımızın emri ile 01.10.1986 tarihinde Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü bünyesine katılmıştır.

Zirai Mücadele İlaçları Kalite Kontrol Laboratuar Şefliği: İstanbul'da Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsüne bağlı olarak 1964 yılında "Bakiye Analiz Laboratuvarı" olarak kurulmuştur. Daha sonra 1967 yılında Erenköy'deki yeni binasına taşınan Enstitü'de çalışmalarına sürdürmüştür. Ülkemizdeki zirai mücadele ilaç fabrikalarının ve ilaç ithalatçılarının çoğu İstanbul ve civarında bulunduğundan Bakanlığımızın talimatıyla Formülasyon Analiz Laboratuvarı açılarak "Bakiye ve İlaç Analiz Laboratuvarı" adı altında 12.03.1969 tarihinde çalışmalara başlamıştır. Yukarıda kısa öz ​geçmişleri açıklanan 4 kuruluş Bakanlığımızın taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesi kapsamında 01.10.1986 tarihinden itibaren "İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" çatısı altında çalışmaya başlamıştır. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bakanlığımızın 16.10.1994 tarihli olurları ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluş olarak çalışmaktadır.

639 sayılı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK, 5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı-3.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, gıda ve gıda katkı, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem katkı, su ürünleri, tesis üretim suyu numunelerinde fiziksel, kimyasal, katkı, kalıntı, mineral, mikotoksin, mikrobiyolojik, moleküler biyoloji (GDO) ve ambalaj analizleri yapılmaktadır.

''