Mineral Analiz Lab.

​Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite korunumunun sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Mineral Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olarak etkileyecek minerallerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın besleyici değerinin belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.Ağır metaller doğada doğal olarak bulunmakta ve iz miktarlarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşabilmektedir. Ağır metaller çoğunlukla çevreden tarlada gelişmekte olan ürüne, bu ürünle beslenen hayvanların süt ve etlerine, su ve deniz ortamlarından su ürünlerine geçmektedir. Bunun dışında çevreden hammaddeye ve üretim aşamasında işlenmekte olan ürüne de bulaşması söz konusudur. Bunun dışında ağır metaller pek çok endüstriyel atıkta ve atıkların kontamine ettiği yer altı sularında, toprakta ve havada bulunabilmektedir.

Ağır metaller ile kontamine olan gıdaları tüketilmesi sonucunda zehirlenmeler oluşabilmektedir. İçinde gıda maddesi saklanan ambalaj ve kapların yüzeylerinde çözünme sonucunda da metalik kontaminasyon oluşabilmektedir. Örneğin asitli gıdaların bakır veya kurşun kaplarda bekletilmesi sonucunda toksik metaller çözünerek gıda maddesine geçebilmektedir ve bunun sonucunda da akut zehirlenmeler oluşabilmektedir.

Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, soyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

BÖLÜMLER

Laboratuarımız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde laboratuarımıza gelen numunelerin homojen hale getirildiği ve ön hazırlıkların yapılarak çözümlendiği Çözümleme Odası, ikinci bölümde ise çözümlenmiş numunenin cihazlarda okutulduğu Okuma Odası bulunmaktadır. Çözümleme Odası bölümünde laboratuvara  gelen numunenin özelliğine ve içerisindeki mineral konsantrasyonuna göre mikrodalga cihazında kapalı devre yaş yakma yöntemi  kullanılarak numunede  çözümleme işlemi  yapılır.

İkinci bölümde çözümlenmiş numunenin cihazlarda ICP-OES (Induktuvely Couple Plasma- Optical Emission Spectrometer, Spetralphotometer),ICP-MS )Inductively Coupled Plasma– Mass Spectrometer) okutulduğu okuma odası bulunmaktadır. Ayrıca okuma odasında atık ve kullanım sularında anyon ve katyon analizlerini yapmak üzere İyon Kromotoğrafi Cihazı bulunmaktadır.

CİHAZ DURUMU

NoCihaz AdıAlındığı YılMarka/ModelSayısıYapılan Analizler
1ICP-MS2011Agilent/7700x1Ağır Metal ve Metal Analizleri
2ICP-MS2014Thermo/ICAP Q1Ağır Metal ve Metal Analizleri
3ICP-OES2015Thermo/ICAP 74001Ağır Metal ve Metal Analizleri
4İyon Kromotoğrafi Cihazı2014DİONEX/ICS 50001Anyon ve Katyon Analizi
5Mikrodalga Cihazı2012Cem/Mars61Numune Çözümlendirme
6Mikrodalga Cihazı2013Cem/Mars61Numune Çözümlendirme
7Mikrodalga Cihazı2015Antoonpaar/Multıwave pro1Numune Çözümlendirme
8Hassas Terazi 2005Sartorius1Numune Tartımı
9Hassas Terazi2015Shimadzu1Numune Tartımı


PERSONEL DURUMU

Kadro UnvanıMevcut Personel Sayısı
 Laboratuvar Birim Sorumlusu1
Gıda Mühendisi1
Kimyager1
Su Ürünleri Müh.1
Tekniker1
İşçi1
TOPLAM6


''