Döner Sermaye Say.

​Döner Sermaye İşletmemiz,Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinde belirtilen bitkisel,hayvansal üretim,su ürünleri,gıda,yem,muayene,analiz,kontrol ile ilgili döner sermaye faaliyetlerini yürütür.Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü cihaz,malzeme alımı,tesis ve bina yapılması ve yaptırılması ile gerekli hallerde taşıt edinme faaliyetlerinde bulunurlar.İşletmeler bu faaliyetlerde gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparlar.Ayrıca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermaye işletmemiz iş ve işlemleri ile bütçelerin hazırlanması,uygulanması,sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimine ilişkin çalışmalar yapar.​

''