İdari İşler Birimi

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına göre hazırlanan Yönetim Sistemine ait dokümanlara hakim olmak ve uygulamaları tanımlanmış sorumluluklara göre yerine getirmekten sorumludur.  Müdürlüğümüzde görevli mevcut 115 (memur, işçi, geçici personel 4/C’li) personelin özlük işlerinin  (personel izin, rapor, derece, kademe, tayin, terfi, istifa, emeklilik, işçi puantajı, işe giriş-çıkış, tayin gelen-giden personelin bildirgelerinin verilmesi, rapor durumunun SGK’ya bildirilmesi ve hitap.sgk.gov.tr’ye girişlerinin) yapmak. Hizmet araçlarının sevk ve idaresinin yapılmak. Dosyalama, arşiv işleri ve yazışmalarını yürütmek. Staj işlemlerini yürütmek. Hizmet İçi Eğitim (gelen ve giden personel) kayıt altına almak, eğitime ve göreve giden personelin görev olurlarını almak. Eğitime gelen personele Katılım Formu düzenlemek. Sivil savunma işlemlerini yürütmek. Aylık nöbet listesinin hazırlamak.  Müdürlüğe ait bina ve kampüs içi çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak. Kurum içi ve dışı her türlü yazışmalarını yapmak ve dosyalarına kaldırmak.


''