Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarı

İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılı içerisinde kurulumuna başlanan ve 13/04/2010 tarihi itibari ile resmi olarak analiz yapılmakta olan laboratuvarımız iki bölümünden oluşmaktadır.

Ambalaj Bölümünde; gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Yapı Tayini (FT-IR spektrum sonucu), Toplam Migrasyon (sulu, asitli, alkollü ve yağlı gıdalar için), Spesifik Migrasyon (Bisfenol A, Fitalat, Primer Aromatik Amin, Formaldehit, VOC ve Ağır metal) analizleri ve XRF ile alüminyum yüzdesi analizi, kalay kaplama miktarı ve ambalajlarda Yarı-Kantitatif Element Tayini analizleri gerçekleştirilmektedir.

Dioksin Bölümünde; Gıdalarda ve Yemlerde Dioksinler, Furanlar, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller ve İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi yapılmaktadır. Gıda numunelerinde EPA 1613 ve EPA 1668B metotları, yem numunelerinde ise TS EN 16215 metodu kullanılmaktadır

Ambalaj ve Dioksin Laboratuvarında yapılan analizlerimizde kullanılan metotlarımızda ulusal ve uluslararası kabul görmüş ISO ve Türk Standandartları ve Türk Gıda Kodeksi tebliğleri esas alınmaktadır. Daha hızlı ve güvenilir analiz sonuçların elde edilebilmesi için teknolojik gelişmeler takip edilmektedir

Laboratuvarımız analiz sonuçlarının güvenirliliğinin devamını sağlamak amacıyla açılışından itibaren ulusal ve uluslararası performans yeterlilik testlerine katılım göstermekte ve başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Ambalaj  Laboratuvarı olarak hedefimiz şu anda gıda ile temas eden madde ve malzemelerde spesifik migrasyon analiz sayısını artırmaktır.

BÖLÜMLER

Amablaj ve Dioksin Laboratuvarı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gıda ile temas eden madde ve malzemelerde toplam, spesifik migrasyon analizleri ile Dioksin analizinin  ekstraksiyon testlerinin yapılması için gerekli cihazlar bulunmaktadır.  İkinci bölümde ise enstrümental cihazlarımız olan FT-IR spektrometresi, XRF, Headspace GC-MS ve GC-HRMS cihazı bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU

Kadro ​ UnvanıMevcut Personel Sayısı
Kimyager1
Gıda Mühendisi3
Laborant1
TOPLAM​5

​​​AMBALAJ VE DİOKSİN LABORATUVARI ALET VE EKİPMANLAR​​​
1​GC-HRMS12Soğutmalı inkübatör
2 FMS/Power-Prep saflaştırma cihazı 13İnkübatör
3FMS/Econo –Power Prep saflaştırma cihazı 14Etüv
4PLE (Pressurized Liquid Extraction )15Soğutmalı su banyosu
5Accelerated Solvent Extraction Sistemi (ASE)16Su banyosu
6Headspace GC-MS17Ultrasonik Su banyosu
7XRF18Çalkalamalı Su banyosu
8FT-IR spektrometresi19Çekerocak
9Analitik Terazi20Döner Buharlaştırıcı (Rotary Eva.)
10Film yapma ünitesi21Torba ağzı kapama makinası
11Soğutmalı Santrifüj

MEVZUAT -TEBLİĞLER


Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34 )
Türk Gıda Kodeksi gıda ile temas eden seramik malzemeler tebliğ no 2012/30

Türk gıda kod​​​​eksi rejenere selüloz filmlerden üretilmiş, gıda ile temas eden madde ve malzemeler Tebliğ no: 2012/31

Türk gıda kodeksi belirli epoksi türevlerinin gıda ile temas eden madde ve malzemelerde kullanımının kısıtlanması hakkında Tebliğ no: 2012/32

Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler Tebliği (Tebliğ no: 2013/34)

Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde vemalzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi Tebliği (Tebliğ no: 2013/35)

Türk gıda kodeksi belirli gıdalarda dioksinlerin, dioksin benzeri poliklorlu bifenillerin ve dioksin benzeri olmayan poliklorlu bifenillerin seviyesinin resmi kontrolü için numune alma, numune ve analiz metodu kriterleri tebliğihazırlama (Tebliğ no: 2015/32)


''