Numune Kabul ve Rapor Düzenleme İşlemleri

Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gelen numunelerin belirlenen kriterlere ve mevzuata uygun olarak belirli bir standartta kontrol edilerek kabulü, reddi, iadesi, imhası, kodlanması, dağıtımı, muhafazası, raporlanması, kayıt altına alınması, müşterinin analiz sonucuna itirazı ile analiz ücretinin tahsilini sağlamak için bir sistem oluşturmuştur. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki dokümanlarda belirtilmiştir.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Prosedürü

Numune Kabul Talimatı

''