Kalite Birimi

​​Kalite yönetim birim sorumlusunun görevleri

MADDE 12 – (1) Kalite yönetim birim sorumlusunun görevi, laboratuvarların Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına veya kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak ve yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini ve Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve kılavuz standartların şartlarını karşılayan yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlamaktır.

Kısaca 
TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar" standartı gereklilikleri doğrultusunda 2001 yılında kurulmuştur. 
12 Eylül 2008 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 

Kalite Yönetim Birimi eğitimlerin planlanması,koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktan, iç tetkik organizasyonunu ve takibini yapmaktan, yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirmekten ve bir sonraki yılın hedefini belirlemekten sorumludur.

Kalite Yönetim Birimi. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. ​
''