Mikrobiyoloji Lab.

​Hatay Gıda Kontrol Laboratuarı bünyesinde Mikrobiyoloji Analiz Laboratuarı, gıdaların Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğunu Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği kapsamında mikrobiyolojik ve serolojik analizler yaparak değerlendirir. Laboratuarımız, kamu gıda kontrol laboratuarı olup denetim amacıyla gelen gıda numuneleri yanında, talep üzerine özel olarak laboratuarımıza gelen gıdalarda da mikrobiyolojik analizler yapmaktadır. Laboratuarımız adı geçen analizlerin yapılması için her türlü modern donanıma sahiptir. Yetişmiş uzman personeli ile ulusal ve uluslararası geçerli analiz metotlarını uygulamakta, analiz kalitesinin devamlılığı için uluslar arası (FEPAS)  yeterlilik testlerine katılım sağlamaktadır.


​​ ​Personel
​​MÜHENDİS ​1
​​VETERİNER HEKİM​​2 (Doktora)


​​


Muayene ve Analiz Adı

​Analizi Yapılan Ürünler

Analiz Süresi

Mezofilik Aerobik Bakteri *

Tüm Gıdalarda

2 gün

Bacillus cereus

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 1gün

Clostridium perfringens

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 1gün

Enterobacteriacea 

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 1gün

Et Türü

Çiğ et

1 gün

Fekal  Streptococcus & Enterecoccus

 Su ve Atık Sularda

 Negatif Sonuçlarda 2 gün 

Koliform ,Fekal Koliform ve E.coli

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda  48 +48+24 saat

Maya ve Küf

Tüm Gıdalarda

5 gün

Karakteristik Mikroorganizmaların Sayımı

Yoğurt

3 gün

Osmofilik Maya

Şeker ve Şekerli Ürünlerde

5 gün

Sünme(Rope Sporu) Faktörü

Ekmek mayası, Un ve Unlu mam.

3 gün

Salmonella spp.  

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 3 gün

Staphylococcus aureus *

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 2 gün

 Koliform Bakteri (Katı Besiyerinde)

Tüm Gıdalarda

Negatif Sonuçlarda 24 saat

E.coli (Katı Besiyerinde)

Tüm Gıdalarda

1 gün

Lipolitik Bakteri

Yağ içeren numunelerde

3 gün

Proteolitik Bakteri

Süt, et ve deniz ürünlerinde

3 gün

Somatik Hücre

Çiğ Süt Numunelerinde

1 gün

Sterilite Kontrolü(İnkübasyon+Kültürel Ekim)

UHT Süt,Konserve Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

17 gün


''