Müşteri hakları

 1. ​MÜŞTERİ; Numune Kabul ve Rapor düzenleme birimine analiz başvurusu yapacaktır.
 2. MÜŞTERİ; yaptırdığı numuneye ait analizlerin laboratuardaki yapılışını izleyebilir.
 3. MÜŞTERİ; Numune uygunsa analiz sayısını arttırabilir. Numune Laboratuar Birimleri ne gönderilmişse analiz sayısı Azaltılamaz.
 4. MÜŞTERİ; Herhangi bir sebeple Analiz yapılamamışsa analiz ücretini iade alır. Daha sonra yaptıracağı numunelere ve analizlere mahsup edilemez.
 5. MÜŞTERİ; Analiz sonuçlarını elektronik (e-mail) ortamda isteyebilir.
 6. MÜŞTERİ; Analiz Raporunun Fakslanmasını isteyebilir. ( Not : Bu durumu daha önce belirtmelidir. Mahkeme Kararına göre; Analiz Raporunun Fakslanması durumda analiz ücretine % 18 KDV eklenir.)
 7. MÜŞTERİ; Analiz Raporunda ilgili standart yada tebliğe göre değerlendirme yapılmasını isteyebilir.
 8. MÜŞTERİ; Analizden arta kalan numuneyi geri alabilir. Olumsuz çıkan numune iade edilmez.
 9. MÜŞTERİ; hizmetlerdeki her türlü aksaklığı, kötü ve etik olmayan davranışı  şikâyet edebilir. Şikâyet merci Kalite Yönetim sorumlusudur.
 10. MÜŞTERİ; görüş ve önerilerini  web sitesi ( www.hataylaboratuvar.gov.tr)  üzerinden de bildirebilir.
 11. MÜŞTERİ; Bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgi talebinde bulunabilir.
 12. MÜŞTERİ; kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve tebliğler izin verdiği sürece HAKLIDIR.​
''