Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO
HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ)
1Kurumumuz görev alanına giren İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüklerinden veya özel kişi ve kuruluşlardan getirilen ham ve yardımcı madde ile yarı mamul, mamul gıda maddeler ve yan ürünlere ait numunelerin analizi

​Matbu Dilekçe

Analiz ücret

Resmi numuneler için üst yazı ve tutanak

1-15 Gün

     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri  İkinci Müracaat Yeri : 
Ad Soyad                 :Murat METLİAd Soyad                 :Ayşe KARACA
Unvan                      :Müdür YardımcısıUnvan                      :Müdür
Adres                       :Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüAdres                       :Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Tel                            :0-326-2162773 Dahili=22Tel                            :0-326-2161793
Faks                         :0-326-2149151Faks                         :0-326-2149151
E-Posta                    :murat.metli@tarim.gov.tr
E-Posta                    :karaca.ayse@tarim.gov.tr
''