Numune Kabul Birimi

​Bakanlığa bağlı İl Müdürlükleri ve bunların dışında diğer resmi kurumlar, özel şahıs, firma ve kuruluşlarca kurumumuza intikal eden analiz talepleri vardır.
Numune Kabul birimi; Şayet müşteri analiz talebini gösterir yazıyı posta, kargo v.b. bir yolla kurumumuza ulaştırmış ise talebi içeren dilekçe yada yazı ile kabul eder.
Müşterinin analiz talebini şahsen kurumumuza bildirmesi durumunda,  Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi elemanlarının da yardımı ile Analiz Talep Formu’nun müşteriyi ilgilendiren kısımları müşteri tarafından, Kurumla ilgili kısımları Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi elemanları tarafından doldurulur.
Hazırlanan analiz talep formunun müşteri tarafından imzalanır.
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi numuneyi ve yazıyı teslim  alır.
Analiz bitimi rapor bu birimden teslim alınır.

PERSONEL
​MÜHENDİS1
​KİMYAGER1​
​LABORANT1​
​VERİ HAZIRLAMA KONTROL  İŞLETMENİ1​

''