Akredite Analizler

Serfika için tıklayınız


AKREDİTASYON KAPSAMI
1Bitkisel Yağlar Serbest Yağ Asitliği Tayini 
2Bitkisel Yağlar Peroksit Değeri Tayini 
3Tahıl ve Tahıl Ürünleri Rutubet Tayini 
4Yağlı Tohumlar, yem ve
ham maddeleri, küspeler
Rutubet ve Uçucu Madde veya
Kuru Madde Tayini 
5Sert Kabuklu, Kuru Meyveler
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin
(B
1+B2+G1+G2) Analizi HPLC Metodu
6Tahıl ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Kül Tayini 
7Yem ve Ham MaddeleriKül Tayini 
8Yaş Meyve ve Sebzeler Nitrat Tayini
HPLC-UV Metodu
9Distile Alkollü içecekler Etanol, Metanol tayini
GC-FID Metodu
10Hayvansal ve
Bitkisel Yağlar
Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini
(Palmitik asit, Oleik asit, Stearik asit, Linoleik asit)
GC-FID Metodu
11Yaş Meyve ve Sebzeler Kurşun Tayini (Pb)
ICP-OES Metodu 
12Gıda MaddeleriBakır(Cu) ve Çinko(Zn) Tayini
ICP-OES Metodu 
13Gıdalar ve YemlerKadmiyum (Cd)  Tayini
ICP-OES Metodu 
14Gıdalar
Yemler
Koagülaz pozitif Stafilokokların (Staphylococus aureus ve diğer türler) Sayımı
15Yaş meyve ve sebzeler,
Tahıllar,
Yağlı Tohumlar
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının
Belirlenmesi Analizi
GC-MS Metodu
16Yaş meyve ve sebzeler,
Tahıllar,
Yağlı Tohumlar
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının
Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu​
''