Numune Kabul Birimi

NUMUNE KABUL VE RAPOR DÜZENLEME BİRİMİ

Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gelen resmi ve özel istek analizlerinde numunelerin kabulü, uygunluğu, homojenizasyonu, şahit numunenin ayrılması, iadesi, analiz numunesinin kodlanması, dağıtılması, izlenmesi, saklanması, imhası ve analiz sonuçlarının raporlanarak müşteriye sunulması ile ilgili işlemler bu birimde yapılmaktadır.

a) Numunenin Kabulü: Numune Kabul Prosedürüne göre ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra numune kabul edilir ve kayıt altına alınır.

b) Numunelerin Etiketlenmesi, Kodlanması ve Birimlere Dağıtılması: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune gerekli ön işlemler (homojenizasyon, sıcaklık kontrolü vb.) yapıldıktan sonra kod numarası verilerek etiketlenir ve ilgili laboratuvarlara numune dağıtım formu ile birlikte imza karşılığı teslim edilir.

c) Numunenin İadesi, Muhafazası ve İmhası: Numunelerden analiz için yeterli miktarda laboratuvar numunesi alındıktan sonra geri kalan kısım şahit numune olarak laboratuvar personeli tarafından mühürlenir, depoya konur. Analiz sonucu çıktıktan sonra, 15 gün süre ile Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde saklanır, bu süre içerisinde firma tarafından teslim alınmaz ise Numune İmha/Teslim Formu'na işlenerek imha edilir. Analizi tamamlanan numunelerden sonucu uygun olanlar, ilgili firmaya Numune İade Formu imzalatılarak teslim edilir.

NUMUNE KABUL VE RAPOR DÜZENLEME BİRİMİ CİHAZ LİSTESİ

Sıra NoEkipman/ Cihaz listesiMarka/ Seri NoMiktarı
1.     Homojenizasyon Makinesi (23 Litrelik Öğütücü)Robot-coupe R-232
2.     Homojenizasyon Makinesi (60 Litrelik Öğütücü)Robot-coupe R-601
3.     Homojenizasyon Makinesi (6 Litrelik Öğütücü)Robot-coupe R-6 A1
4.     Bilgisayar ve Numune İzleme Sistemi yazılımı-3
5.     Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazıNilfiks Neptun  3-331
6.     BuzdolabıBosch KDN40A00NE1
7.     Elektronik Problu TermometreTFA-05071
8.     Elektronik BaskülEKO TEM1
9.     Dijital TermometreTFA LT-1022
10.   RF TermometreScam Temp 401
11.   Elektronik TeraziEKO-TEM1
TOPLAM:15''