Katkı Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu : Kadriye BİLİŞİK 

Birim Tanıtımı

Laboratuarımızda gıdalara lezzet, tat, görünüş, koku, besleyici değer, depolama ömrü gibi özellikler sağlamak  amacıyla katılan katkı maddelerinin analizleri  yapılmaktadır.

Analizler; ISO /IEC 17025 standardına göre tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde, eğitilmiş personel ile uluslar arası geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.

Amacımız sürekli ve  kaliteli hizmetle; akredite  analiz sayısını arttırarak uluslar  arası   geçerliliği  olan laboratuarlardan   birisi  olarak  rekabet gücünü arttırmaktır. Güvenilirliliğimizi Uluslararası Yeterlik testlerine katılarak ve sertifikalı test materyalleri ile ölçüyoruz.

Katkı maddelerinin gıda sağlığında olmaları, gıdalara izin verilen sınırları aşmamaları ve taklit gıda yapımında kullanılmalarının engellenmesi açısından denetiminin yapılması önemlidir. Katkı maddeleri analiz sonuçları mevcut Türk Gıda Kodeksi Katkı maddeleri Yönetmeliği ve Katkı Maddeleri Saflık kriterleri Tebliğine göre değerlendirilmektedir.

''