Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu : Bülent ÇUHADAROĞLU

Birim Tanıtımı:​

Bakanlığımızın kuruluş ve görevlerini belirleyen yasa gereğince gıdaların üretimi, tüketilmesi ve denetlenmesi çerçevesinde gerekli kimyasal analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. Bu amaçla ithal, ihraç, yurtiçi üretimi olan her türlü gıda ve yem (işlenmiş-işlenmemiş) maddeleri ve  su numunelerinde istenilen kimyasal analizler yapılmaktadır.

Kimyasal özelliklerin aranmasında ve belirlenmesinde Türk Gıda Kodeksi, Ürün Tebliğleri, Türk Standartları esas alınmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan test ve ölçümlerin güvenilirliği, ölçüm kalitesinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Yine bu amaca hızlı ve güvenilir analiz sonuçları elde edebilmek için son teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.

Test ve ölçümlerde kullanılan cihazlar Kalibrasyon kuruluşları  tarafından kalibre edilmiştir. Ölçüm kalite düzeyinin belirlenmesi için TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yürütülen yeterlilik testlerine düzenli katılım sağlanmıştır.​

''