Müdür


                                                                               ABDULLAH YAMAN

          1966 yılında Solhan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1984 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Yaklaşık 2 yıl sınıf öğretmenliği görevinde bulunduktan sonra, O.D.T.Ü. Gaziantep Kampüsü Gıda Mühendisliği Bölümüne kayıt yapıp, sınıf öğretmenliğinden ayrıldı. 1990 yılında Gaziantep Şahinbey ilçesinde sınıf öğretmenliğine atandı. 1992 yılında O.D.T.Ü. Gaziantep Kampüsü Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'ne geçiş yaptı. 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD'ında "Salt Mignation In Pistachio Nut"  adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı.  2004 Nisan ayından itibaren Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde Müdür olarak görev yapmaktadır.

 

ARAŞTIRMA DENEYİMİ
1. Yaman A, Köroğlu, M., Karadağ S, Aktuğ Tahtacı S, 2001,  "İç Antepfıstığı Meyvelerinin Farklı Ambalaj  Yöntemleri ve Farklı Depo Koşullarında Muhafazası ve Raf Ömrünün Belirlenmesi."  Antepfıstığı Araş. Ens. Müd. Yayın No : 14
2. Yaman A, Köroğlu, M., Göğüş F, Karadağ S, Aktuğ Tahtacı S, 2001   "Antepfıstıklarında Farklı Tuzlama ve Kavurma İşlemlerinin Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri" Antepfıstığı Araş.Ens. Müd. Yayın No : 15
3. Yaman A, Eren S, Göğüş F, 2000  " Salt Megration İn Pistachio Nuts ", Msc. Gaziantep Üniversitesi GAZİANTEP.
4. Yaman A, Karadağ S, Aktuğ Tahtacı S, 2002,  "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Zeytin Adaptasyonu Çalışması.” Antepfıstığı Araş. Ens.Müd. (Basılmamıştır) .​
5. Aksoy N,  Aksoy M,  Bagci C, Gergerlioglu H. S, Celik H, Herken H,  Yaman  A, Tarakcioglu M, Soydinc S, Sari İ, Davutoglu V, 2007 “ Pistachio İntake İncreases High Density Lipoprotein Levels And İnhibits Low-Density Lipoprotein Oxidation İn Rats.”
Tohoku J. Exp. Med. Tohoku J Exp Med  212(1):43-48
6. Seyfettin Atli H, Arpaci S, Tekin H, A. Yaman,” Determınatıon Of The Most Suıtable Total Temperature And Harvest Tıme Of Some Pıstachıo Cultıvars ““ ISHS Acta Horticulturae 470: II International Symposium on Pistachios and Almonds.
7.  Tekin H, Arpacı S, Atlı S, Açar İ, Karadağ S, Yükçeken Y, Yaman A, “ Antepfıstığı Yetiştiriciliği” 2001 Yayın No:13
8. Akgün A, Atlı S, Arpacı S, Uzun M, Karadağ S, Aydın Y, Yaman A, Çalışkan M, “GAP Bölgesinde Yetiştirilen  Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin Ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi “  2002 Yayın No: 26
9.  Kalkancı N, Yaman A, Bağcı C, Tarakçıoğlu M, Davutoğlu V, Aksoy M, “ Antepfıstığının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkileri “ 2007 Yayın No:33
10. Bilim C, Polat R, Sarpkaya K, kalkancı N, Yıldırm N, Yaman A, “ Antepfıstığı Entegre İşleme Tekniğinin Geliştirilmesi “ 2013 Yayın No:43​
11. Kalkancı N, Aydın Y, Karadağ S, Yaman A, “Antepfıstığı Çöğürlerinde Fergitasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi “ 2013 Yayın No: 44


''