Döner Sermaye Saymanlığı

Döner Sermaye Saymanı: Suzan HÖBEK

867, 170 ve 969 Sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleriyle verilen hizmetlerin yapılması ve bütçe hazırlanması,

Bakanlıkça belirlenen analiz ve kontrol ücretlerinin tahsil edilmesi, işletmenin kesin hesabının çıkarılması ve aylık mizanların düzenlenmesi,

Laboratuvarların ihtiyacı olan her türlü malzemenin mevzuat çerçevesinde temin edilmesi,

Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerin yapılması.

''