Idari ve Mali İşler Şefliği

İdari ve Mali İşler Şefi: Halil KARAŞAHİN
Kuruluşumuzda görevli tüm personelin özlük haklarının yürütülmesi; özlük dosyalarının hazırlanması ve bunlarla ilgili arşivleme işlerinin yapılması

Ana hizmet ve yardımcı hizmet birimlerinin bakım, onarım işlerinin yapılması

Her türlü mutemetlik işlerinin yapılması

Laboratuvarın ihtiyacı olan ve talep edilen satın alma işlerinin Hizmetlerin ve Donanımların satın alınması

Laboratuvar Müdürünün vereceği benzeri görevlerin yapılması
''