Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu: Ahmet ÖZBAY

​Birim Tanıtımı

Mikrobiyoloji  laboratuarında  tüm   gıda maddeleri,  yem  ve  içme  sularında   insanlarda   ve  hayvanlarda  gıda  zehirlenmesi  ve    gıda enfeksiyonlarına yol açan  mikroorganizmaların mikrobiyolojik  analizleri  yapılmaktadır. Analizlerde  uluslar arası  geçerliliği   olan  metodlar  kullanılmakda  olup  güncellik  takipleri  yapılmaktadır.

Yapılan validasyon çalışmaları, ulusal ve uluslararası yeterlilik  testlerine  katılım sağlanarak analizlerin  güvenilirlikleri  sağlanmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik kriterler Tebliğinde belirtilen  tüm analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda konusuyla ilgili  özel sektör talepleri doğrultusunda eğitim hizmetleri verilmektedir.

​Mikrobiyoloji Laboratuarı konusuyla ilgili değişiklikleri yakından takip ederek kendini geliştirmekte, Analiz  kalitesinden ödün vermeden analiz sürelerini kısaltacak cihaz ,metot ve teknikleri  uygulamaya  koymaya çalışmaktadır.

''