Mineral Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu: Emine Gül KAYNAK

Birim Tanıtımı :

Laboratuarımızda gıda, su ve yem maddelerinde denetim, ithalat, ihracat ve özel istek nedeniyle gelen numunelerin mineral madde analizleri ile sularda anyon-katyon analizi ve gıdalarda  NO2-NO3 analizleri yapılmaktadır

Mineral madde analizlerinde uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlar sürekli takip edilerek yapılan revizyonları analizlerimize dahil edilmektedir.Laboratuarımız yapılan analizlerde  yeterlilik testlerine katılmaktadır.

Laboratuvarımızda gıda maddelerinde bulunabilecek mineral madde miktarlarının kantitatif olarak tespiti yapılmaktadır

Analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları'na göre değerlendirilmektedir.

Laboratuvarımızda mineral maddelerin tespitinde Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi kullanılmaktadır.  Sularda anyon-katyon analizi ve gıdalarda NO2-NO3 analizlerinde İyon Kromotografi cihazı kullanılmaktadır. ​

''