Faaliyet Alanımız

YASAL HİZMET ALANLARIMIZ

Müdürlüğümüz 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 08/06/2011 Tarih ve 27958 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 03/06/2011 Tarih ve 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre; her türlü gıda, yem ve tesis kullanım sularında fiziksel, kimyasal, katkı-kalıntı, mikotoksin ve mikrobiyolojik analizlerini, 01/10/2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapmaktadır.

''