Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı Fiyat Listesi

Sıra No##Analiz KoduAnaliz AdıÜcret FaktörüTahmini
Süre (gün)
Numune MiktarıBirim Fiyat (KDV Hariç)#Açıklama
CihazAnaliz MetoduMatriks
1511*Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği) ISO 4833-1Gıda4-5300 g89,10340
2511Aerobik Bakteri Sayısı  FDA/BAM,2001Gıda 3-4300 g81,00340
3511Aerobik Bakteri Sayısı  TS EN ISO 6222Kullanım Suları4300 ml81,00340
4514Bacillus cereus ISO 7932Gıda2-5300 g92,00346
5515Clostridium perfringens ISO 7937Gıda 2-5300 g115,00352
6519E.coli (EMS) ISO 16649-3Gıda (Süt ve Süt Ürünleri Hariç)2-7300 g126,00353
7519E.coli (EMS) ISO 7251Gıda4-6300 g126,00353
8519*E.coli
(Escherichia coli Sayımı Koloni Sayım Tekniği)
 ISO 16649-2Gıda2-3300 g89,10354
9519e.coli AFNOR BIO 12/19-12/06Gıda1-2300 g81,00354
10519E.coli O157:H7 ISO 16654Gıda3-5300 g155,00356
11519E.coli O157:H7 Vidas
(Hızlı Test)
AFNOR BIO
12/25 - 05/09
Gıda1-3300 g207,00357
12519E.coliTempo
(Hızlı Test)
TEMPO ECGıda    (İçecekler hariç)1-2300 g132,00358
13517Enterobacteriaceae  ISO 21528-2Gıda ve Yem2-4300 g81,00361
14517Enterobacteriaceae Tempo
(Hızlı Test)
TEMPO EBGıda    (İçecekler hariç)1-2300 g132,00362
15801Sterilite Kontrolü  UHT SÜT  **398
16801İnkübasyon/ Stabilite Testi
(30 oC 15 gün)
  UHT SÜT15500 ml96,00365
17801İnkübasyon/ Stabilite Testi
(55 oC 7 gün)
  UHT SÜT7500 ml69,00366
18521Koliform bakteriler ISO 4832Gıda1-2300 g81,00368
19521Koliform bakteriler AFNOR BIO 12/20-12/06Gıda1-2300 g81,00368
20521Koliform bakteriler   (ISO 4832 eşdeğer metot)Tempo
(Hızlı Test)
TEMPO TCGıda    (İçecekler hariç)1-2300 g132,00369
21521Koliform bakteriler (BAM eşdeğer metot)Tempo
(Hızlı Test)
TEMPO CCGıda    (İçecekler hariç)1-2300 g132,00369
22521Koliform bakteriler, Fekal Koliform, E.coli (EMS) FDA FAM,2002Gıda 300 g132,00370
23525Küf ve Maya  ISO 21527-1Gıda
(Su Aktivitesi 0,95'den Büyük Ürünler İçin)
5-7300 g81,00373
24525Küf ve Maya  ISO 21527-2 Gıda
(Su Aktivitesi 0,95'e Eşit Veya Küçük Ürünler İçin)
5-7300 g81,00373
25525Küf ve MayaTempo
(Hızlı Test)
TEMPO YMGıda
(İçecekler hariç)
3-4300 g132,00374
26527*Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes Aranması) ISO 11290-1Gıda 2-3300 g151,80378
27527*Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes Aranması)Vidas
(Hızlı Test)
AFNOR BIO 12/11-03/04 bioMerieux VİDAS Listeria monocytogenes II (LMO2)Gıda 4-6300 g207,90379
28528Osmofilik Maya HARRİGAN VE MACCANCE, 1966Şekerli Ürünler5-7300 g81,00382
29530Rope/Sünme Sporu Sayısı TS 3522Ekmek Mayası3-4300 g92,00387
30530Rope/Sünme Sporu Sayısı TS 5000Ekmek ve Ekmek Çeşitleri3-4300 g92,00387
31533*Salmonella spp.
 (Salmonella spp. Aranması)
Vidas
(Hızlı Test)
AFNOR BIO 12/16-09/05 bioMerieux VİDAS SLMGıda ve Yem 2-5300 g189,20388
32533 *Salmonella spp.
 (Salmonella spp. Aranması)
 TS EN ISO 6579-1Gıda ve Yem3-7300 g151,80389
33532Somatik Hücre SayısıHızlı TestNucleoCounter SCC-100 ProsedürüÇiğ Süt1300 ml33,00393
34535*Staphylococcal Enterotoksin (Staphylococcal Enterotoksin Aranması)Vidas
(Hızlı Test)
BioMerieux
VIDAS SET2 30705
Gıda1-2300 g251,90395
35536* Koagülaz Pozitif Staphylococcus spp.(Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-
(Staphylococcus aureus ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği )
 ISO 6888-2Gıda2-3300 g101,20396
36536Koagülaz Pozitif Staphylococcus spp.(S.aureus)Tempo
(Hızlı Test)
TEMPO STAGıda    (İçecekler hariç)1-2300 g132,00397
37522Toplam Koliform ve E.coli AnaliziMembran FiltrasyonTS EN ISO 9308-1Kullanım Suları2300 ml75,00404

 
#Döner Sermaye İşletmeleri Birim Fiyat Listesi Sıra No (16/01/2018  yayın tarihli olur)
## GKLS'deki Analiz Kodu
*Akredite Analiz
** İnkübasyon/ Stabilite Testi ve Aerobik Bakteri Sayısı Ücreti Toplamı


 

''