Tarihçe

Tarihçe

Müdürlüğümüz Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri Hayvan Hastalıkları ile Gıda ve Yem sektörlerinin Laboratuvar kontrol hizmetlerini yapmak üzere 1972 yılında Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak kurulmuştur. Daha sonra Bakanlığımızın 3161 Sayılı Kanun ile 1985 yılında yeniden düzenlenmesi sonucunda aynı konularda çalışmak üzere ismi Bakanlığımızın 12.08.1986 tarih ve AİD/G-1/4179-58621 Sayılı yazısıyla "İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" olarak değişerek hizmetine devam etmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanması 23.01.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak resmi veya özel laboratuvar hizmetleri tek yönetmelik altında toplanmıştır. Bu Yönetmelik 23.06.2005 tarih ve 25854 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren "Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik"tir. Bu Yönetmelik 01.10.2010 Tarih ve 27716 Sayılı Resmi Gazetede değiştirilerek yeniden yayınlanmıştır. Müdürlüğümüzün önceki yapılanması bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğundan aynı yapılanmaya devam etmiştir.

Müdürlüğümüz 1972 yılında direkt Bakanlığımıza bağlı olarak kurulmuş ve hizmetlerini 1987 yılına kadar bu şekilde yürütmüştür. 1987 yılında İl Tarım  Müdürlüklerine bağlı kuruluş statüsüne dönüştürülerek 1995 yılına kadar bu şekilde faaliyetlerini sürdürmüştür. 1995 yılında Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne direk bağlanmış ve 2000 yılı Aralık ayına kadar hizmetlerine bu şekilde devam etmiştir.Bakanlığımızın 28.11.2000 tarih ve 135 sayılı Olur"larıyla yeniden İl Tarım Müdürlüklerine bağlı kuruluş statüsüne geçmiştir. Bu konuyla ilgili yayınlanan yönetmeliğe göre, teknik konularda Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü , idari ve mali konuları ise İl Tarım  Müdürlüğü"ne bağlı olarak yürütmekte iken,08/06/2011 tarih ve 639 Sayılı KHK gereğince Bakanlığımızın ismi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve yeniden yapılanma sürecinde Müdürlüğümüz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluş olarak ismi de Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak değişmiştir.  

2007 yılında Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.06.2007 tarih ve B.12.0.KKG.0.19/108.02.14-7-2413-025603-49412 sayılı yazılarıyla Hayvan Hastalıkları Teşhis Hizmetleri durdurulmuştur.

İl Genel Meclisinin 05.09.2008 tarihli kararıyla yeni hizmet binamızın yapına karar verilmiş,2009 yılı nisan ayında yapımına başlanmış ve ekim ayında inşaatı bitirilmiştir

03.11.2009 yılında;3adeti 47m2,2adeti 32,2adeti 15m2,1adeti 62m2 olmak üzere 8 laboratuvar ,1eğitim salonu, 6adet personel odası ve idari bölüm odalarından oluşan toplam1000 m2üzerine kurulu laboratuvar binamıza taşınılmıştır.

Müdürlüğümüz beş ana hizmet birimi, üç yardımcı hizmet birimi ve iki yönetim birimiyle hizmetlerini sürdürmektedir.

ANA HİZMET BİRİMLERİ

1. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

2. Fiziksel Analiz Laboratuvarı

3. Kimyasal Analiz Laboratuvarı

4. Katkı ve Kalıntı Analiz Laboratuvarı

5. Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ,

1. İdari ve Mali İşler Şefliği

2. Döner Sermaye Saymanlığı

3.Sivil Savunma Birimi

YÖNETİM BİRİMLERİ

1.Kalite Yönetimi Birimi

2.İç Kontrol Sistemi Birimi

 

''