8.7.2014 / Gösterim Sayısı : 1801

Temel İlkyardım Eğitimine katılan personelimize sertifikaları verildi.

#Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası

​22.05.2002 Tarih ve 24762 Sayılı Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği 16.Madde gereği ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir kişi olmak üzere,bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası" almış İlkyardımcının bulunması zorunludur ibaresine istinaden Laboratuvar Müdürlüğümüzden 4(dört) personelimiz "Temel İlkyardım Eğitimi" kursuna 05-06.06.2014 tarihlerinde katılmış olup,07.06.2014 tarihinde yapılan test sınavı ve uygulama sınavlarını başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmışlardır.

''