Laboratuvar Müdürümüzden Mesaj

Tüm dünya ile paralel Türkiye'de de İnsanların gıda üretim ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Özellikle sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak ve meydana gelen hızlı değişim ve gelişimin etkisiyle, gıda ihtiyacının karşılanması için hazır gıda sanayisi hızla büyümektedir. Bu hızlı büyüme beraberinde gıdada güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan katkı, kalıntı, bulaşan, mikroorganizmalarla ilgili analizlerin en son bilimsel, teknolojik gelişmelerle yüksek güvenilirlik düzeyinde gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Gıda Güvenliği, tarladan sofraya kadar farklı aşamalardan geçen gıdalar içinde istenmeyen herhangi bir zararlı maddenin sağlayacak şekilde gelmesini sağlayan bilimsel disiplindir.

 1948 yılında yayımlanan "İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ" ile gıda hakkı evrensel bir insan hakkı olarak ilan edilmiştir. Gıda Güvenliliğin en önemli ayağı de Laboratuvar hizmetleri olup, Ülkemizde gün geçtikçe büyümektedir. Kamu laboratuvarların yanında çok özel laboratuvarlarla bu hizmet yürütmektir. Bunun yanında yapılan analizlerin güvenirliği, doğruluğu ve bağımsız bir kuruluş tarafında da belgelenmesi önemli bir gösterge olmuştur.

Bu vesile ile Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları'nın Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygunluğunu sağlamak amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu başvurulmuş ve akredite edilmiştir.

Erzurum ve çevre illerimizde görev alanımıza giren; ithalat, ihracat, denetim, özel istek, resmi istek ve 174 alo şikâyette gelen her türlü gıda, yem ve su analizleri yapılanlar 17025 standardına göre raporlandırılmaktadır.

Kurum olarak: hem analiz çeşitliliğini hem de akredite analiz ve birim sayısını artırarak, yapılacak yeni bina ile Bölge Laboratuvarı konumuna gelmektir. Bundan sonrada hedeflediğimiz diğer faaliyetlere doğru;

Kurumun tüm çalışanlar ile toplumun en temel hakkı olan güvenilir gıdaya erişim konusunda sorumluluğunun farkında olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğimizi Saygılarımızla arz ederiz.​

''