Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu : Mühendis Bünyami DOĞAN​


Müdürlüğümüze gelen denetim, resmi ve özel istek numunelerinin gerekli laboratuar alet ekipman ve cihazlarla kimyasal analizlerinin yapılarak sonuçlarının Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine iletildiği birimdir. Yeni temin edilen İyon Kromotografi ve ICP-OES cihazlarıyla sularda anyon ve katyon analizleri ile gıdalarda ağır metal analizlerinin yapılmasına bu birimde devam edilmektedir.

İlgili laboratuvarımız;

Yemeklik Tuzda Potasyum İyodat tayininde akreditedir.

''