Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu : Mühendis Naci YILDIRIM

 

Müdürlüğümüze gelen denetim, resmi ve özel istek numunelerinin fiziksel ve duyusal analizlerinin yapılarak sonuçlarının Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimine iletildiği birimdir.

Bu laboratuvar birimimiz;

  • Tahıllar, Baklagiller ve Yan ürünlerinde Kül Tayini,
  • Yemler ve Yem Hammaddelerinde Kül Tayini,
  • Tahıl ve Öğütülmüş Tahıl Ürünlerinde Rutubet Tayini,
  • Yem ve Yem Ham maddelerinde Rutubet Tayini ve

Gıda Maddelerinde (Et ve Et ürünleri, Meyve ve Sebze Ürünleri) pH tayini analizlerinde akredite olmuştur.

''