Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Birim Sorumlusu : Mühendis Ekrem KAYA


Müdürlüğümüze gelen resmi veya özel gıda, yem, atık su v.b. numunelerin ilk kayda alınarak kabul edildiği birimdir. Numune kabul prosedürüne göre numuneler bu birimce kabul edilir. Uygun olmayan numuneler yine bu birimce iade edilir. Analiz sonuçları rapor edilerek ilgililerine posta, fax, e-mail yoluyla veya elden gönderilir. Yapılan faaliyetler üç aylık ve yıllık raporlar şeklinde tanzim edilerek Genel Müdürlüğümüze gönderilir.

''