Kalite Politikası

  • Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz: TS EN ISO/IEC 17025:2010 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliği için Genel Şartlar''  standardının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede, müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet vermeyi, çevrenin korunmasını ve mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını, Ulusal ve/veya uluslar arası standart analiz yöntemlerini kullanarak iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile hizmet vermeyi amaçlar.
     
  • Hizmet alanlarımızla ilgili olmak kaydıyla müşteri tarafından farklı analizler talep edildiğinde, Teknik şartlar ve kaynaklarımız değerlendirilerek imkânlar ölçüsünde talepler karşılanır. Müşterilerimizden gelebilecek öneri ve istekler iyileştirme aracı olarak dikkate alır.
     
  • Yönetim; Müşterilere ait gizli bilgilerin ve ticari hakların korunmasının, analiz sonuçlarının güvenle muhafaza edilmesinin ve müşteriye ulaştırılmasının güvence altına alındığını taahhüt eder.

Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, analiz çeşitliliği ve kalitesini artırarak, hizmet standartlarını yükseltmeyi hedefler.​

''