Görevi

   03.06.2011 tarih ve 639 Sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)"

      13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5996 Sayılı  "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu" ve

     29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" gereği: 

  Laboratuvarın görevi, bu Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmak,    

       Bakanlığımızın vereceği diğer görevleri yapmak.​

''