Tarihçe

​       16.01.1995 tarih ve MKDBAHB.2.14. 95/5 sayılı  Bakanlık Olurları  ile  bu tarihten İtibaren doğrudan Bakanlık Koruma ve Kontrol  Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ancak Bakanlık Makamının 14.11.2000 tarihli olurları ile  yeniden Tarım İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş haline getirilmiştir. Son olarak 03.06.2011 tarih  ve 639 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. Mad. 2. Fıkrasına istinaden doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı haline getirilmiştir.         

    ​​Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında bulunan gıda ve yem ile bunların imalatında kullanılan ham maddeler, su ürünleri ve su kirliliğinin kontrolünü yapmaktır.    

       Müdürlüğümüz 1992 yılı Şubat ayından itibaren gıda, Temmuz ayından itibaren yem, 1997 yılı Nisan ayından itibaren atık su, 1998 Yılından itibaren Mikrobiyoloji analizlerini ve 2011 Yılından itibaren Aflatoksin analizlerini yapmaya başlamıştır.

''