2.1.2018 / Gösterim Sayısı : 363

2018 YILI STAJ UYGULAMA TAKVİMİ

 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi

 

Takvim DönemiFaaliyet Konusu

 

18.12.2017-05.01.2018

 

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi

02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)

 

Staj başvurularının alınması.

 

02.05.2018 - 11.05.2018

 

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

 

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018 – 30.07.2018

 

2019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

24.09.2018-08.10.2018

 

2018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

          

ERZURUM GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI STAJ KABUL KRİTERLERİ

 

1.      Başvurular 01.01.2018-30.04.2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.  

 

2.      Bakanlığın belirlemiş olduğu kontenjan 11  kişi olup; Kontenjanın  8'i  Lisans öğrencilerinden 3'ü ise önlisans öğrencilerinden alınacaktır. (Lisans veya önlisans kontenjanlarından birisinin dolmaması halinde kaydırma yapılarak genel kontenjan sayısı  11 olacak şekilde tamamlanacaktır.) Kontenjan sayısı belirlendiğinde Müdürlüğümüze ait http://gidalab.tarim.gov.tr/erzurum  internet sayfasından duyuru yapılacaktır.

 

3.      Üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakültelerinin Gıda ve Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri, Kimyager, Biyolog, Gıda Teknolojisi ve  Gıda Kalite Kontrol ve Analizi bölümlerinde okuyan öğrenciler kabul edilecektir.

 

4.      Başvuru yapmak isteyenler Müdürlüğümüze şahsen başvurarak, "Staj Başvuru Dilekçesi" ile müracaatlarını yapacaklardır.

 

5.      Başvurular 02 Mayıs–11 Mayıs 2018 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Değerlendirme her branş için ayrı olacak şekilde kura yöntemiyle yapılacaktır.

 

6.      Değerlendirme sonucu başvuruları kabul edilen stajyer öğrenciler aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadır.

    1. Stajyer Öğrencinin Öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi- süresini bildirir yazı.
    2. Kimlik fotokopisi ve İletişim bilgileri
    3. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı.
    4. İş kazası ve Meslek hastalığı sigorta biriminin stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 
    5. Staj değerlendirme Formu 

 

7.      Adına sosyal güvenlik sisteminde kayıt bulunan kişilerin (çalışanların) staj talep etmeleri halinde staj başvurularının kabul edilmeyecektir.

 

8.      Staj dönemi, değerlendirme sonuçlandırıldıktan sonra başlayacak olup kurumumuzda daha önce staj yapmış olanların stajları kabul edilmeyecektir.

 

9.      Başvurudan vazgeçilmesi durumunda 07 Mayıs 2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Kontenjanının dolmaması halinde kurada sonraki kişiler kabul edilecektir.

 

10.  Engelli, 1. ve 2. Derece Şehit yakını olduğunu belgeleyenlere öncelik verilecektir. Kabul edilenler 11 Mayıs 2018 tarihinden itibaren müdürlüğümüzün panosu ve internet sitesinden duyurulacaktır.

 

11.  Kabul edilen stajyerler ile sözleşme imzalanacak olup, kabul yazıları şahsen müdürlüğümüzden elden teslim alarak okullarına vereceklerdir.
''