Analizler

GENEL HÜKÜMLER


 

  • Akredite analiz ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.
  • Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.
  • Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, GDO, migrasyon vb.)
  • İhracat amaçlı n5 numunelerde tek n fiyatının 3 katı, n10'lu numunelerde 6 katı analiz fiyatı uygulanır.
  • GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.
  •  Ücret listesinde yer almayan veya yıl içinde yapılmaya başlanan yeni analizler için ilgili  Laboratuar Müdürlüğünce analiz ücreti belirlenir.
  • Yıl içinde uygulanacak olan analiz ücret listesi Bakanlığımızca belirlenir ve her yılın Ocak  ayının 1'i ile Aralık ayının 31'i tarihleri arasında uygulanır.
  •  Analiz raporları masrafları; ait olduğu firma tarafından karşıladığında kargo veya APS ile  gönderilecektir.

 

 

''