18.1.2016 / Gösterim Sayısı : 975

Hedeflerimiz Doğrultusunda İlerliyoruz...

                                                                     

İnsan var olduğu sürece gıdaya duyduğu ihtiyacın çerçevesinde şekillenen ve bunun  zorunluğu olarak  vücuda gelen gıda güvenliğini sağlama amacı kurumsal hedefimizin  omurgası olmuştur. Bütün faaliyetlerini bu amaca hizmet için çaba sarf eden  kurumumuz , Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün akredite olmuş laboratuvarlarından biridir.

2013 Yılında adım atılan akreditasyon sahasında 12 analizin akreditesi sağlanmış olup 2015 yılında bu sayıya 6 analiz daha eklenmiştir,  17025 standardı  gereği bütün kurumun tabi olması gereken ve Uluslar arası geçerlilik sağlayan bu belge sayesinde üretmiş oluğumuz hizmetler TÜRKAK tarafından belgelendirilmiştir.

2016 yılı içinde bu sayının daha da artırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda akreditasyona paralel olarak yürütülen çalışmalardan biride metod  validasyonlarının oluşturulmasıdır.  Bu hususta da laboratuvar birimlerimiz hummalı bir çalışma yürütmekte olup  yapılan bütün analizlerin validasyonunu tamamlamaktadırlar.

İlimizin bir hayvancılık merkezi olması nedeniyle doğrudan bu konuya hizmet edecek dört analizin ; Yemlerde  Aflatoksin  B1  , B2  , G1 , G2 , HPLC metodu ile tespiti et ve et ürünlerinde  Elisa Yöntemiyle  Et Tür Tayini  analizlerinin 2016 yılında gerçekleştirilecek olması bölgemizde üretim yapan tesislerin kontrolünde kolaylık sağlayacaktır.

İlimizde ayrıca önemli bir geçim kaynağı teşkil eden balcılık sektörünün  karşılaşmış  olduğu sorunlardan  biriside piyasada fiyat düşüklüğüne neden olan  tağşişli balın ayırt edilme  güçlüğüdür, 2015 yılında HPLC  metoduyla gerçekleştirdiğimiz ve akreditesini  sağladığımız balda sakkaroz  tayini analiziyle inanıyorum ki  gerçek üretim yapan üreticilerimize katkı sağlayacaktır.

Yukarıda da dikkatlerinize arz ettiğim gibi Gıda Güvenliğinin sağlanması için faaliyet yapan kurumlardan biriyiz. Bütün enerji ve dikkatimizi;  ''Güvenli  Gıda Kontrol Edilebilen Gıdadır'' prensibine teksif ederek çalışmalarımıza bu yılda hiç ara vermeksizin devam edeceğiz.

 

                                                                                                                                       M.Sıddık ARVAS

                                                                                                                         Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü

''