20.1.2016 / Gösterim Sayısı : 704

Kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Gerçekleştirildi

#İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Gerçekleştirildi

​30 Haziran 2012 tarih ve 28 339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun” 16 ve 17. Maddeleri gereği tüm işyerlerinde çalışanlar için verilmesi zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz çalışanları için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda düzenlenen İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin temel amacı Kurumumuz iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin edilmesi için yapılacak çalışmalara yardımcı olmak,  çalışanlarımızı iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek ve çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranışların kazanılmasını sağlamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalara kısaca değinilecek olursa,  6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hiç vakit kaybedilmeden yapılacak olan çalışmalara yönelik bir yol haritası belirlenmiş ve hızlı bir biçimde hareket edilerek gereken adımları atılmıştır.

''